تماس با شاهد فود

ارتباط با صنایع غذایی شاهد

آدرس

شهرک صنعتی ۱ خیابان
صنعتگران ۳ شاهد فود

تلفن تماس

۳۳۵۸۱۵۹۴ ۰۴۵
۷۵۵۱۳۳۷ ۰۹۱۴

ایمیل

ali.shahed62@gmail.com

ارتباط با ما