تماس با شاهد فود

ارتباط با صنایع غذایی شاهد

آدرس

اردبیل شهرک صنعتی یک، صنعتگران 3

تلفن تماس

33581594 045
7551337 0914

ایمیل

ali.shahed62@gmail.com

ارتباط با ما