تماس با شاهد فود

ارتباط با صنایع غذایی شاهد

آدرس

اردبیل شهرک صنعتی یک، صنعتگران ۳

تلفن تماس

۳۳۵۸۱۵۹۴ ۰۴۵
۷۵۵۱۳۳۷ ۰۹۱۴

ایمیل

ali.shahed62@gmail.com

ارتباط با ما